Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7204 5e63
Konstanty Ildefons Gałczyński
5410 40dd 500
9155 f8c0 500
Reposted frommatwin matwin viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2747 caab
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viagdziejestola gdziejestola
dziś, wczoraj, było mi znowu bardzo źle psychicznie.
potrzebowałam czyjejś obecności, ramienia, w które będę mogła się wypłakać, bez próby udzielenia odpowiedzi na 'czemu w ogóle płaczesz?'. bo ja tak naprawdę często nie wiem, co mi jest. czasami jedno słowo, gest, a nawet spojrzenie, potrafi poruszyć we mnie coś, co burzy dotychczasowe nibyszczęście. i wtedy pojawia się ten dół, pełen rozpaczy, gdzie te jedno słowo, gest, a nawet spojrzenie, spycha mnie perfidnie śmiejąc mi się w twarz, gdy spadam w głąb tej rozpaczy.
czy to normalne?
— 06.03.17 00:50
Reposted fromhisteryczna histeryczna viainstitches institches
5649 583a 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaframbuesa frambuesa
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viagdziejestola gdziejestola
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
2023 afcb 500
Reposted fromdzony dzony viaframbuesa frambuesa
9208 3cb5 500
Reposted fromqueitsch queitsch viagdziejestola gdziejestola
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viagdziejestola gdziejestola
6426 70ec
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viagdziejestola gdziejestola
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viagdziejestola gdziejestola
Sam nie wiem, kim jestem w Twoich oczach
Może wcale mnie w nich nie ma
I spokojnie śnisz po nocach
— ZdunO "O niej"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
4421 60a2
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl