Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
Sentyment pozostanie.
1569 740c 500
5999 56eb 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
2427 9d7a
Reposted fromonlyman onlyman viagdziejestola gdziejestola
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.

najprawdziwszy
jestem o świcie

wtedy
gdy po nieprzespanej nocy
delikatnie odsłaniam okno
i z głupim zdziwieniem
mamroczę do siebie
- świat
jeszcze istnieje

J. Borszewicz

7909 66c7
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Zanim zbawisz świat, postaraj się najpierw zbawić siebie.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Drogi Empato"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viaMsChocolate MsChocolate
Reposted frommrrru mrrru viagdziejestola gdziejestola
Play fullscreen
It’s so powerful.
4504 5731 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Show me the most damaged parts of your soul, and I will show you how it still shines like gold.
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
Play fullscreen
Odkąd pamiętam no to dwa demony wciąż mącą mi w głowie
I siedzą na barkach, a ty zdziwiona, że ból mam na twarzy
Gdy we mnie bez przerwy odbywa się walka
A każdy z nich mi oczy zasłaniał
Nie widziałem nic, nawet ciebie mała
Więc dałaś mi krzyż na drogę i nara
A teraz się patrzysz jak opętana na moje demony
8571 ba96
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl