Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Niewypowiedziane w porę słowa bolą, gdy jest już za późno. Biegają wzdłuż serca i ranią kryształami lodu. Ostrymi jak brzytwy.
— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viairmelin irmelin
Play fullscreen
I'll be ready for the funeral
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Z tobą jest trochę jak z opłatkiem
Jesteś po wierzchu lekko przezroczysta
Chciałbym nie musieć patrzeć
Kiedy nie umiem cię przeczytać
Mówisz, że mnie wcale nie lubisz
Ale lubisz siebie w moim towarzystwie
Z chęcią poddajesz się zniechęceniu
Wolisz nie umieć, wolisz nie myśleć

Szukasz kogoś, kto cię lekko uszkodzi
Jak dyktator wtrąci do własnego raju
Kontrast ustawiasz szotami w barze
Byle nie widzieć swoich własnych braków
Mówisz, że kochasz mnie, kochasz tak bardzo
Lecz nie lubisz kim się ze mną stajesz
Bo stajesz się tym kim cię widzieć pragnę
Jaką cię biorę, taką się oddajesz

Czasem musimy się trochę upodlić
Żeby dalej móc na siebie patrzeć
Czasem musimy coś w sobie wymodlić
Żeby dalej móc dla siebie znaczyć
— Coma "Odniebienie"
1060 d5a5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viagdziejestola gdziejestola
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
3210 d58c
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola

Reposted fromcarly carly viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
6739 1325
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll viaotella otella
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska.
Reposted fromnutt nutt viaotella otella
Play fullscreen
Wanna feel alive
3639 397b 500
Reposted fromPoranny Poranny viainstitches institches
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl